Commune Art Christmas Market, Vilnius, Lithuania

I guess I was too busy to remember to post in here about the Christmas market I was participating at last weekend. So now I can only share with you a few pictures and invite to visit me at Ideas Block – creative space & cafe in Vilnius, in case you would like to get some handmade goods as your Christmas presents. See you here!

And don’t forget to follow my Facebook page or Instagram for all the latest news!

A Workshop of your Choice!

Next workshops coming up at Ideas Block creative space & cafe:

Shibori dyeing workshop – 21st of November

Notebook workshop – 29th of November

I repeatedly organise workshops at Ideas Block and would like to do it even more often! Therefore I need your opinion. Please send me your feedback and ideas for a workshop you would like to attend. Challenge me!

So far I have been doing recurrent textiles dyeing and notebook binding workshops. Also previously I organised collage and Paper Stories workshops. Now I am thinking of combining some of the previous workshops into something new. Also I have ideas on organising Adobe Photoshop course.

Also if you wish to organise a workshop at your chosen location for an event or for your employees you are very welcome to contact me and we can arrange it!

Follow all upcoming events here and here!

And for now, see you soon in one of my workshops or Ideas Block, Pylimo 60, Vilnius!


Taigi artimiausios dirbtuvės nusimato šiomis dienomis, Ideas Block kūrybinėje erdvėje:

Tekstilės Shibori dažymo dirbtuvės – lapkričio 21 dieną

Užrašų knygučių dirbtuvės – lapkričio 29 dieną

Nuolat organizuoju kūrybines dirbtuves Ideas Block ir norėčiau tai daryti dar dažniau! Todėl reikia jūsų nuomonių ir patarimų. Siūlyk idėjas dirbtuvėms, kuriose norėtum sudalyvauti. Challenge me!

Iki šiol nuolatos organizavau pasikartojančias tekstilės dažymo bei užrašų knygučių dirbtuves. Taip pat anksčiau surengiau koliažų bei Popieriaus istorijų dirbtuves. Dabar norėčiau šį bei tą apjungti ir sukurti kažką naujo. Dar planuoju organizuoti Adobe Photoshop dirbtuves greitu metu.

Jei norėtumėt suoraganizuoti dirbtuves savo pasirinktoje vietoje, kažkokiam renginiui ar savo darbuotojams, labai prašau kreiptis, tikrai galėčiau jums pagelbėti!

Sekite visus artėjančius užsiėmimus ir renginius čia ir čia!

Na o kolkas, iki greito pasimatymo vienose iš mano dirbtuvių ar Ideas Block kūrybinėje erdvėje, Pylimo 60, Vilniuje!

Collage Workshop at ideas Block, June 13th, 18.30

June 13th I am inviting you all to have some fun creating collages at Ideas Block!

Collage is a great way to go deep into your fantasy world, combining a variety of materials, gluing, stitching, folding, cutting…

Create spatial forms, patterns, textures and colours not only from papers and photographs, but also various fabrics and objects, using different techniques.

Collage does not have limits and we invite you to not have them either!

All the materials and tools will be provided, but if you have in mind any interesting materials or objects you would like to use – bring them with you!

Workshop duration: 1.5 – 2 hours

Fee: 10 €

There is no age limit for this workshop so join in!

Workshop will be held in LIthuanian and/or English (depending on the requirements of the participants).

Event on Facebook can be seen here.

Due to the limited amount of spaces it is best to register for the workshop.
Register by sending a message to Ideas Block LT or email to info@ideas-block.com.


Koliažų dirbtuvės Ideas Block erdvėje – birželio 13 dieną.

Koliažas – tai puikus būdas nuklysti savo fantazijų keliais, jungiant skirtingas medžiagas, klijuojant, siuvinėjant, lankstant, pjaustinėjant…

Kviečiame kurti erdvines formas, raštus, spalvas ir tekstūras ne tik iš nuotraukų ar skirtingų popierių, bet ir įvairiausių audinių ar objektų, naudojant skirtingas technikas.

Koliažas neturi ribų, tad kviečiame ir jus jas pamiršti!

Medžiagomis ir įrankiais pasirūpinsime mes, tačiau jei turi įdomių objektų ar medžiagų, kuriuos norėtum panaudoti – būtinai atsinešk!

Dirbtuvių trukmė – 1.5 – 2 valandos

Kaina: 10 €

Šioms dirbtuvėms amžiaus apribojimų nėra, tad prisijunk!

Užsiėmimas vyks lietuvių arba/ir anglų kalba (pagal dalyvių pageidavimus).

Renginys Facebooke.

Dėl riboto vietų skaičiaus, rekomenduojame registruotis į užsiėmimą iš anksto.
Registruotis galima siunčiant žinutę Ideas Block LT arba el. laišką į info@ideas-block.com

Textiles Shibori Dyeing Workshop

On the 2nd of May I am going to be doing textiles Shibori dyeing workshop at Ideas Block in Vilnius, Lithuania.

You can register for this workshop by sending a message to Ideas Block LT.

Shibori is a traditional Japanese textiles dyeing technique, where by folding, tying, stitching, twisting, compressing a fabric, patterns are created.

During the workshop, while enjoying a cup of tea, we will talk about a variety of textiles dyeing techniques and dyes, answer the questions you might have, and, most importantly, everyone will get a chance to experiment with Shibori dyeing and create something unique.

Bring a white (or coloured) t-shirt, skirt, pillowcase, or just any fabric you wis to dye. Everything that is made from natural fibre is good for dyeing – COTTON or LINEN are the best (synthetic fabrics do not dye).

We will dye all the white fabrics and other colours will be bleached. We recommend to bring two types of fabrics, just in case one is not suitable for dyeing, you will still have another try.

All the dyes and tools needed will be provided.

Workshop duration: 1.5 – 2 hours

Fee: 10 €

Workshop will be held in LIthuanian and/or English (depending on the requirements of the participants).


[LT]

Gegužės 2 dieną Ideas Block kūrybinėje erdvėje vyks mano tekstilės Shibori dažymo dirbtuvės.

Registruotis į šiuos užsiėmimus galite siųsdami žinutę Ideas Block LT.

Shibori – tai tradicinė audinių dažymo ir marginimo technika, atkeliavusi iš Japonijos, kur lankstymo, rišimo, siuvimo, suspaudimo, susukimo, suvyniojimo pagalba yra išgaunami raštai.

Dirbtuvių metu prie puodelio arbatos pakalbėsime apie įvairias dažymo technikas, dažų tipus, atsakysime į jums kilusius klausimus, na ir svarbiausia, visi galės patys paeksperimentuoti su shibori dažymu bei pasigaminti šį tą unikalaus.

Atisnešk baltus (ar kitos spalvos) marškinėlius, sijoną, pagalvėlę ar tiesiog bet kokį audinį, kurį norėtum nusidažyti. Viskas tinka, kas yra pagaminta iš natūralaus pluošto, tokio kaip MEDVILNĖ ar LINAS (sintetinė ar pusiau sintetinė tekstilė netinka).

Visus jūsų atsineštus baltus audinius dažysime, o spalvotus – balinsime. Rekomenduojame atsinešti dviejų tipų medžiagas, jei netyčia vienas audinys būtų netinkamas dažymui, vistiek turėtumėte dar vieną bandymą.

Dažais bei kitomis priemonėmis pasirūpinsime mes.

Dirbtuvių trukmė – 1.5 – 2 valandos

Kaina: 10 €

Užsiėmimas vyks lietuvių arba/ir anglų kalba (pagal dalyvių pageidavimus).

Language – Interdisciplinary Art Exhibition in Collaboration with Roberto Becerra

We still have our first exhibition, called Language, running at the new creative space we opened just a few weeks ago – Ideas Block LT, in Vilnius, Lithuania. Showing from Feb 9 to March 9, 2017. Work in collaboration with Roberto Becerra.

About the exhibition

Language is energy. Through voice and language energy is transferred. With different purposes is this energy expressed, molded and conveyed. From a certain perspective, language is only energy what we utter and use it to communicate with others.

Such energy reaches our sensorial input, and its processed as mere impulses, in a way loosing all meaning or sense, until it is interpreted, decoded or understood by the brain structures trained in a set of sound patterns.

Language is nature. It is a natural treat of organisms, and it evolves to its fullest potential, restrained only by the characteristics of the vehicle that carries it. In this vein, language is a shared feature that fulfills the same objective regardless of the species or, in the case of humans, national/cultural tongue.

Information is shared, communication is achieved, messages are transmitted, and the medium is this energy transfer embedded in language and vocal expressions.

Language is flow. This transmission of information is happening in a stream of energy that is emitted and received.

In this installation theses ideas are hinted by means of a long, cylinder-like shape, from floor to ceiling, in the centre of the gallery, made from fabric, dyed producing organic patterns, with tree sections in the base, and light moving inside as a sort of up and downwards flow.

To enhance the concept of the energy content in the voice and language, the sculpture picks up the sound of its surroundings, which in the context of the installation and gallery is made up of people’s voices. The audio is accumulated, looped and played back to the audience, so after time of operating and when excited by the audience’s voices, the installation starts to resonate, feed back on itself and pulsate.

(text and images by Roberto Becerra)

Notebook Workshop at Ideas Block LT

On the 1st of March I will be having a notebook binding workshop at Ideas Block, new creative space in Vilnius, Lithuania. We will be making pocket size fabric cover notebooks, with the fabrics I will provide, or with the ones you bring.

You can register for this workshop by filling in this form. Or contact me directly. The workshop will be held in Lithuanian or/and English languages, depending on the participants needs. So anyone who is around in Vilnius next Wednesday, around 7 pm, can participate.

Workshop fee: 5 EUR

After the workshop you will leave our cosy space with a small notebook in your hands or in your pocket! See you there!

Find Facebook event here.

Free Shipping all the way till Christmas!

I have good news for you all! I know that many of you leave Christmas shopping for the last minute, so I decided to extend free shipping all the way till Christmas. And now it is available on both of my online shops – here through my website and on Etsy!

Just choose free Christmas shipping option when you’re ready to pay 🙂

P.S. For Etsy use coupon code BESTGIFT at the checkout.

Also some new items added! Enjoy!

 

PopUp Shop at Coffee1 in Vilnius, Lithuania

Here they come – Christmas events!

I am starting this holiday season with a Pop-Up shop just for two hours at Coffee1. As you might have guessed the event is going to take place in a cafe, located in the old town of my hometown Vilnius. I will be there this Wednesday, 23rd of November from 5 to 7 pm. So if you have a moment and you are in Vilnius, please come around!

There will be great coffee from Mexico and other parts of the world. And, of course, unique handmade Christmas gifts!

Find out more about this event here.

Christmas offer!

Now it is the best time to start your Christmas shopping if you still haven’t. When shopping online it is a good idea to get your gifts before December to avoid long waiting times…

Good news – all the month of November get a free shipping at my Etsy shop! Valid for all the orders, small and large. Find scarves and other fashion accessories, notebooks, bookmarks and greeting cards, or make a custom order for something even more special.

See you there!

Coupon code: BESTGIFT

etsy-christmas

Origin. New Collection Development

‘Origin’ is the name for my latest collection of textile products. It not only represents my deep interest in nature and its composition, patterns, colours and inseparable connection with man-made structures, but also explores the ideas of sustainability in textiles.

The collection features linen fabrics and woollen threads dyed with plant-based dyes. The colours and patterns created in the dyeing process are merged with embroidery. The hand stitched patterns are based on the structures found in nature, either looking from far or getting into detail through the microscopic images. See my Pinterest board for the inspiration behind the drawings.

Follow the development and find out more details on the type of products you might find in the collection on Instagram.

In the images bellow you can see the process of the project so far:

About the process and the sustainability side

The fabrics and threads I am using for this collection are dyed using chokeberries, ashberries, hawberries, leaves, onion peel and wood bark. For the fibres to bind with these natural substances alum is used.

What I like about using natural dyes is the ease of modifying the tones and how the colours stay flexible throughout their life cycle by reacting to the sun, rain or other conditions. I also enjoy exploring the nature looking for plants and seeing the different results they create on fabrics. The overall process is very appealing, however it comes with its challenges and side effects.

Even though I previously worked with natural dyes, I still find it quite difficult to get hold on brighter tones. Also this process requires a lot of time and large amounts of plant dyestuff to produce colours. And one more thing, in order for the colour to actually bind with the fibre it needs some sort of chemical mordant (such as alum). So when you put all of these things together, dyeing with natural dyes doesn’t seem as sustainable as it might seem from the beginning, especially if applied on an industrial scale.

So if this isn’t the best way to colour the fabrics we use for clothing or decorating our homes, what is it? I am following the latest trends in the search for more sustainable ways and so far the most promising seems to be bacteria-based dyes. Hopefully soon this is going to revolutionise the whole textiles industry.